16.oktobra -  Svjetski dana zdrave hrane

U našoj školi nizom aktivnosti obilježen je 16.oktobra -  Svjetski dana zdrave hrane .

16.11.2019. članovi sekcije Zdravstveno prosvečivanje sa voditeljima sekcije Kadrić Azrom i Mukača Elvedinom pripremili su edukativni tekst u vidu oglasa i prigodnim panoom obilježili ovaj dan.

Dana 18. 11. 2019. članovi Ekološke sekcije u organizaciji profesorica Zukanvić Ilvane i Omerhodžić Sokolović Belme posjetili su OŠ Edhem Mulabdić na Bistriku.  Povod druženja bio  je Svjetski dana zdrave hrane. Članovi sekcije, zajedno sa učenicima ove škole, organizovali su interaktivne edukativne radionice koje su realizirane po odjeljenjima od I do IV razreda. Na radionicama se razgovaralo o važnosti zdrave ishrane, data su pravila pravilne ishrane, predložene aktivnosti za zdrav način življenja, realiziran kviz na kojem su podijeljene simbolične nagrade, podijeljeni su Grafikoni za praćenje sedmičnog način ishrane i time se obavezali učenici da počnu voditi računa o svojoj ishrani. Domaćini su se pobrinuli da svi učenici dobiju po jedna jabuka.