12. MAJA - MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA

Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara se obilježava 12. maja svake godine u znak sjećanja na datum rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva,koja je u XIX stoljeću inicirala profesionalno obrazovanje sestara, te u Londonu 1860.god.otvorila prvu školu za medicinske sestre.

Na ovaj važan datum u sestrinstvu, zdravstveni profesionalci i javnost se osvrnu na rad i ulogu medicinske setre-tehničara u zdravstvenoj njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi, čija zdravstvena zaštita je nezamisliva bez medicinskih sestara-tehničara.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva je „ SESTRINSTVO, GLAS KOJI VODI, ZDRAVLJE ZA SVE, SESTRINSTVO, GLOBALNO ZDRAVLJE I UNIVERZALNA POKRIVENOST ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM“

Područje djelovanja medicinskih sestara-tehničara uključuje primjerenu i svima dostupnu brigu koja se temelji na dokazima. Kao jedna od najcjenjenijih i najpouzdanijih profesija, sestrinstvo ima središnju ulogu u prepoznavanju višestrukih izazova u zdravstvu širom svijeta. Medicinske su sestre glavni pokretači u zdravstvu, a zadaća im je odgovoriti na zdravstvene zahtjeve pojedinaca, društava i svijeta općenito.

Jedinstvena uloga medicinske sestre je pomagati pojedincu, bolesnom ili zdravom u obavljanju aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku , a koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje.

Medicinska sestra-tehničar, danas osim posjedovanja stručnog znanja i vještina mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba kako bi mogla razumjeti i nositi se s ljudskim patnjama, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dilemama. Medicinska sestra-tehničar treba pokazati empatiju , biti spremna prihvatiti odgovornost, raditi samostalno i timski.

Uspješno školovanje i iskrene čestitke budućim kolegama!