10. decembra – Međunarodni dan ljudskih prava

Povodom 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava učenici i učenice naše škole će u sklopu nastavnog predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava, Sociologija i Kultura religija učestvovati u radionicama i debatnim aktivnostima kojima će se obilježiti Sedmica ljudskih prava organizovana u čast usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine.

Profesori Alma Ahmethodžić i Igor Smiljanić će tokom radionica ukazati na značaj deklaracije u zaštiti ljudskog dostojanstva, ali i doprinosu takozvanog „zlatnog pravila“ u kreiranju deklaracije, kojeg nalazimo u gotovo svim društvima, kulturama i religijama kroz vjekove. Ove misli su bile važan etički doprinos u kreiranju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Oni ovim putem također žele ukazati na važnost međupredmetnog povezivanja u cilju usvajanja ishoda učenja koji su definirani Zajedničkom jezgrom nastavnih planova i programa za društveno – humanističko područje (ZJNPP).

Planirane radionice u okviru navedenih nastavnih predmeta i vannastavnih debatnih aktivnosti imaju za cilj sticanje znanja o značaju i ulozi Univerzalne deklaracije i mehanizama koji doprinose boljem poštivanju ljudskih prava i razvijanju kritičke svijesti kao značajne karakteristike svakog aktivnog građanina i građanke. Također će se istaći doprinos različitih eminentnih ličnosti iz različitih naučnih disciplina kao i religija koji su dali doprinos unapređenju ljudskih prava kako svojim zalaganjem u zajednici u kojoj su živjeli tako i načinom života koji su vodili.

Škole koje učestvuju u obilježavanju Sedmice ljudskih prava su: Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sarajevo, Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednja medicinska škola Sarajevo i Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Sarajevo.