Sat kodiranja

Akcija Sat kodiranja (Hour of code) obilježena je u sedmici promocije informatike (Computer Science Education Week) u kojoj su mladi širom svijeta pristupali online tutorijalima. Akcija je održana od 03 – 09. decembra 2018. godine. I ove godine JU Srednja medicinska škola je prijavljena za učešće i tako se našla na službenoj mapi Sata kodiranja. Tokom sedmice tutorijalu je pristupilo preko 100 učenika naše škole uz podršku profesora Informatike Dipl.ing.el. Belma Mehanić-Kapo, prof.