Najnovije

Image

R A S P O R E D polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2021/2022. godine

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Image

Posjeta Srednje medicinske škole iz Slovenije

17.3.2022

Image

Svjetski dan podrške oboljelim od epilepsije

26. 3. 2022. god.

Image

Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze 24. mart 2022

24. mart 2022

Image

21.3.2022. godine Svjetski dan šuma i 22.3.2022. godine Svjetski dan voda

Povodom