Autizam i lijekovi

U Srijedu 19. februara 2020. godine

članovi sekcije „Mladi kroz život i ekologija“ sa voditeljima sekcije, prisustvovali su predavanju prof. dr. Esada Boškaila na temu "Autizam i lijekovi" -Tretmani simptoma kod poremećaja autističnog spektra Edukacija održana u prostorijama Centra za zdravo starenje Općine Centar.