O B A V I J E S T ZA VANREDNE UČENIKE Ispis
Autor Z.I.   
Srijeda, 22 Novembar 2017 11:35
JU Srednja medicinska škola Sarajevo
 
 
 
Obavijest za vanredne učenike
 
 
 
Obavještavaju se vanredni učenici JU Srednja medicinska škola Sarajevo da je potrebno da uplatnice za instruktivno-konsultativnu nastavu predaju u Sekretarijat škole najkasnije do 15.12.2017. godine.
 
Uplatice za instruktivno-konsultativnu nastavu teorija potrebno je predati u Sekretarijat škole, a uplatnice za praktičnu nastavu predati koordinatoru praktične nastave.
 
Uplate za ispite izvršiti isključivo u periodu od 1.1.2018. – 15.1.2018. godine i iste predati u Sekretarijat škole.