J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
RASPORED POLAGANJA VANREDNIH ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU ŠK. 2018/19. GOD PDF Ispis E-mail
Autor Z.I.   
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
 
Broj: 04-2-456/2019
Sarajevo, 26.03.2019. godine
 
Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je
 
R A S P O R E D
polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2018/2019. Godine
 
 
 
I RAZRED
Komisija: 1. Đikić dr. Jadranka - predsjednik
                 2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član
DATUM
VRIJEME
PREDMET
ISPITIVAČ
08.04.2019.
12:00
Engleski jezik (pismeni)
Hadžović Jasmina, prof.
08.04.2019.
12:50
Matematika (pismeni)
Brulić Vildana, prof.
08.04.2019.
13:40
Bosanski jezik i književnost (pismeni)
Hrustemović Zahida, prof.
08.04.2019.
14:30
Latinski jezik (pismeni)
Dević Sabina, prof.
08.04.2019.
15:20
Fizika (pismeni)
Šukalo Subha, prof.
08.04.2019.
16:10
Anatomija i fiziologija čovjeka
Đikić dr. Jadranka
09.04.2019.
11:30
Matematika (usmeni)
Brulić Vildana, prof.
09.04.2019.
11:40
Propedeutika (praktična nastava)
Ćatić Anela, prof.
09.04.2019.
12:00
Njega bolesnika (praktična nastava)
Ćemo Naida, dipl.med.sestra
09.04.2019.
12:50
Osnovi higijene i zdr.njege (praktična nastava)
Ždralović dr. Naida
09.04.2019.
13:05
Osnovi higijene i zdravstvene njege
Ždralović dr. Naida
09.04.2019.
13:40
Vjeronauka
Išerić Amira, prof.
09.04.2019.
13:50
Bosanski jezik i književnost (usmeni)
Hrustemović Zahida, prof.
09.04.2019.
14:00
Latinski jezik (usmeni)
Dević Sabina, prof.
09.04.2019.
14:20
Biologija
Jahić Džanela, prof.
09.04.2019.
14:30
Engleski jezik (usmeni)
Hadžović Jasmina, prof.
09.04.2019.
14:50
Fizika (usmeni)
Šukalo Subha, prof.
 
 
 
 
D I R E K T O R I C A
 Kešo Sadina, prof.
 
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
 
Broj: 04-2-456/2019
Sarajevo, 26.03.2019. godine
 
Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednje medicinske škole Sarajevo donijelo je
 
 
R A S P O R E D
polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine
 
 
 
II RAZRED
Komisija: 1. Đikić dr. Jadranka  - predsjednik
                 2. Ramović dr. Elvira – stalni član
DATUM
VRIJEME
PREDMET
ISPITIVAČ
10.04.2019.
09:15
Propedeutika (praktična nastava)
Ćatić Anela, prof.
10.04.2019.
09:40
Njega bolesnika (praktična nastava)
Hasanica Adela, dipl.med.sestra
10.04.2019.
10:40
Latinski jezik (pismeni)
Dević Sabina, prof.
10.04.2019.
11:30
Historija
Hajrulahović Samir, prof.
10.04.2019.
11:50
Osnovi higijene i zdravstvene njege
Hadžić dr. Selma
10.04.2019.
12:30
Hemija
Omerčić Sabina, prof.
10.04.2019.
14:00
Geografija
Kaljanac Sabina, prof.
11.04.2019.
09:40
Latinski jezik (usmeni)
Dević Sabina, prof.
11.04.2019.
10:40
Biologija
Jahić Džanela, prof.
11.04.2019.
10:50
Fizika (pismeni)
Šukalo Subha, prof.
11.04.2019.
12:20
Vjeronauka
Mujić Bedrija, prof.
12.04.2019.
09:40
Mikrobiologija (praktična nastava)
Mukača dr. Elvedina
12.04.2019.
10:40
Anatomija i fiziologija čovjeka
Mukača dr. Elvedina
12.04.2019.
11:30
Fizika (usmeni)
Šukalo Subha, prof.
12.04.2019.
11:50
Mikrobiologija i parazitologija
Ramović dr. Elvira
   
D I R E K T O R I C A
                                                                                              
 Kešo Sadina, prof.
 
 
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
 
Broj: 04-2-456/2019
Sarajevo, 26.03.2019. godine
 
Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je
 
 
R A S P O R E D
polaganja vanrednih ispita u  aprilskom ispitnom roku šk. 2018/2019. Godine
 
 
 
III RAZRED
 
Komisija: 1. Ćatić Anela, prof. - predsjednik
                 2.  Ramović dr. Elvira – stalni član
DATUM
VRIJEME
PREDMET
ISPITIVAČ
15.04.2019.
08:30
Prva pomoć
Ramović dr. Elvira
15.04.2019.
08:40
Dermatologija
Ramović dr. Elvira
15.04.2019.
08:50
Zarazne bolesti
Ramović dr. Elvira
15.04.2019.
09:40
Hemija
Pašalić Abela, prof.
15.04.2019.
10:40
Engleski jezik (pismeni)
Hadžović Jasmina, prof.
15.04.2019.
11:30
Socijalna medicina
Hadžić dr. Selma
15.04.2019.
12:15
Fizika (pismeni)
Šukalo Subha, prof.
15.04.2019.
13:05
Interne bolesti
Smajlović dr. Sabina
15.04.2019.
13:40
Patologija
Smajlović dr. Sabina
15.04.2019.
14:20
Hirurgija
Smajlović dr. Sabina
15.04.2019.
14:45
Klinička biohemija
Kržalić dr. Fadila
16.04.2019.
09:40
Farmakologija
Ramović dr. Elvira
16.04.2019.
10:40
Analitička hemija
Omerčić Sabina, prof.
16.04.2019.
11:10
Analitička hemija (praktična nastava)
Omerčić Sabina, prof.
16.04.2019.
11:50
Farmaceutska tehn. sa kozmetologijom
mr.ph. Škrijelj Selvija
16.04.2019.
12:00
Farmaceutska tehn. sa kozmetologijom (praktična nastava)
mr.ph. Škrijelj Selvija
16.04.2019.
12:20
Vjeronauka
Mujić Bedrija, prof.
16.04.2019.
13:05
Klinička biohemija (praktična nastava)
Spahić Ilda, dipl.ing.med.lb.dg.
16.04.2019.
13:15
Fizika (usmeni)
Šukalo Subha, prof.
16.04.2019.
14:00
Građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava
Redžepagić Ismail, prof.
17.04.2019.
09:40
Engleski jezik (usmeni)
Hadžović Jasmina, prof.
17.04.2019.
10:30
Mikrobiologija (praktična nastava)
Kekić dr. Alen
17.04.2019.
11:00
Bromatologija
Zukanović Ilvana, prof.
17.04.2019.
11:40
Bromatologija (praktična nastava)
Zukanović Ilvana, prof.
17.04.2019.
12:30
Hirurgija (praktična nastava)
Salihović Senada, viša med.sestra
17.04.2019.
12:30
Interne bolesti (praktična nastava)
Beganović Mediha, prof.
17.04.2019.
14:00
Biologija
Alić Naida, prof.
17.04.2019.
14:40
Zdravstvena psihologija i etika
Muminović-Kurić Jasenka, prof.
                                                                                                                
   D I R E K T O R I C A
                                                                                                                   
Kešo Sadina, prof.
 
 
 
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO
 
Broj: 04-2-456/2019
Sarajevo, 26.03.2019. godine
 
Na osnovu člana 76. stav 6. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17), Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je
 
R A S P O R E D
polaganja vanrednih ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2018/2019. godine
 
IV RAZRED
Komisija: 1.  Mukača dr. Elvedina  - predsjednik
                 2.  Šukalo Subha, prof. – stalni član
DATUM
VRIJEME
PREDMET
ISPITIVAČ
18.04.2019.
13:00
Zdravstvena psihologija i etika
Jovanović-Halilović Mirjana, prof.
18.04.2019.
14:00
Vjeronauka
Išerić Amira, prof.
18.04.2019.
14:20
Fizika (pismeni)
Šukalo Subha, prof.
18.04.2019.
15:10
Njemački jezik (pismeni)
Selimović Hajrija, prof.
18.04.2019.
16:00
Bosanski jezik i književnost (pismeni)
Ibišević Arijana, prof.
18.04.2019.
16:50
Sociologija
Selmanović Neđajet, prof.
18.04.2019.
17:00
Ginekologija i akušerstvo
Kržalić dr. Fadila
18.04.2019.
18:20
Biologija
Lukić Dejana, prof.
19.04.2019.
12:00
Pedijatrija
Đikić dr. Jadranka
19.04.2019.
13:50
Hemija
Omerčić Sabina, prof.
19.04.2019.
14:20
Histološka tehnika
Kekić dr. Alen
19.04.2019.
14:30
Mikrobiologija (praktična nastava)
Kekić dr. Alen
19.04.2019.
14:40
Histološka tehnika (praktična nastava)
Kekić dr. Alen
19.04.2019.
14:50
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Hajdarević Kemo, prof.
19.04.2019.
15:00
Farmakognozija
mr.ph. Jažić Amela
19.04.2019.
15:10
Hematologija (praktična nastava)
Spahić Ilda, dipl.ing.med.lb.dg.
19.04.2019.
15:20
Klinička biohemija (praktična nastava)
Spahić Ilda, dipl.ing.med.lb.dg.
23.04.2019.
14:00
Interne bolesti (praktična nastava)
Omerhodžić Sokolović Belma, dipl.med.sestra
 
 
 
 
23.04.2019.
14:00
Urgentna medicina (praktična nastava)
Dizdarević Elma, dipl.med.sestra
23.04.2019.
14:00
Zarazne bolesti (praktična nastava)
Borić Surana, dipl.med.sestra
23.04.2019.
14:00
Ginekologija i akušerstvo (praktična nastava)
Pleho Jasmina, dipl.med.sestra
23.04.2019.
14:00
Pedijatrija (praktična nastava)
Dizdarević Altijana, dipl.med.sestra
23.04.2019.
15:00
Njemački jezik (usmeni)
Selimović Hajrija, prof.
23.04.2019.
15:10
Fizika (usmeni)
Šukalo Subha, prof.
23.04.2019.
15:40
Industrijska tehnologija (praktična nastava)
mr.ph. Mujezin Indira
23.04.2019.
15:50
Neuropsihijatrija
Kadrić dr. Azra
23.04.2019.
16:30
Urgentna medicina
Kadrić dr. Azra
23.04.2019.
17:10
Interne bolesti
Kržalić dr. Fadila
23.04.2019.
18:00
Klinička biohemija
Kržalić dr. Fadila
23.04.2019.
18:10
Hematologija
Kržalić dr. Fadila
23.04.2019.
18:20
Bosanski jezik i književnost (usmeni)
Ibišević Arijana, prof.
                                                                                                                
 
 
D I R E K T O R I C A
                                                                                                             
 Kešo Sadina, prof.
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ažurirano Četvrtak, 28 Mart 2019 01:42
 
Baner
Baner
Baner

Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva

Baner

Vremenske prilike

 
Sarajevo °C
  25.04.2019