J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
Raspored polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku šk. 2016/2017. PDF Ispis E-mail
Autor Urednik   

 

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Broj: 04-2-1180/17
Sarajevo, 17.08.2017. godine

Na osnovu člana 81. tačka 6. i člana 82. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/10 i 1/16),
Nastavničko vijeće JU Srednja medicinska škola Sarajevo donijelo je

 

 

                                           R A S P O R E D
polaganja vanrednih ispita u augustovsko-septembarskom ispitnom roku
                                                       šk.2016/2017. 

 

I RAZRED

Komisija: 1.  mr.ph. Jažić Amela - predsjednik

                 2.  Zukanović Ilvana, prof.  – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

28.08.2017.

08:00

Matematika (pismeni)

Brulić-Šipilović Vildana, prof.

28.08.2017.

08:50

Fizika (pismeni)

Pelto Mirnes, prof.

28.08.2017.

09:40

Bosanski jezik i književnost

Hrustemović Zahida, prof.

28.08.2017.

10:30

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

28.08.2017.

10:45

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Kurtović Vedad, prof.

28.08.2017.

11:00

Informatika

Kapo-Mehanić Belma, prof.

28.08.2017.

11:30

Hemija

Banović Enisa, prof.

29.08.2017.

08:15

Engleski jezik (pismeni)

Hadžović Jasmina, prof.

29.08.2017.

08:15

Njemački jezik (pismeni)

Selimović Hajrija, prof.

29.08.2017.

09:00

Fizika (usmeni)

Pelto Mirnes, prof.

29.08.2017.

09:45

Bosanski jezik i književnost (usmeni)

Hrustemović Zahida, prof.

29.08.2017.

10:00

Latinski jezik (pismeni)

Dević Sabina, prof.

29.08.2017.

10:45

Biologija

Alić Naida, prof.

29.08.2017.

11:00

Anatomija i fiziologija čovjeka

Mukača dr. Elvedina

29.08.2017.

11:30

Vjeronauka

Mujić Bedrija, prof.

29.08.2017.

11:45

Kultura religija

Mujić Bedrija, prof.

30.08.2017.

09:00

Latinski jezik (usmeni)

Dević Sabina, prof.

30.08.2017.

10:00

Engleski jezik (usmeni)

Hadžović Jasmina, prof.

30.08.2017.

10:15

Njemački jezik (usmeni)

Selimović Hajrija, prof.

30.08.2017.

10:30

Matematika (usmeni)

Brulić-Šipilović Vildana, prof.

30.08.2017.

10:45

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić dr. Selma

30.08.2017.

11:00

Osnovi higijene i zdravstvene njege (praksa)

Hadžić dr. Selma

30.08.2017.

11:15

Propedeutika

Nuhbegović Faketa, prof.

30.08.2017.

11:30

Njega bolesnika

Ćemo Naida, dipl.med.sestra

 

II  RAZRED

Komisija: 1.  mr.ph. Jažić Amela - predsjednik

                 2.  Zukanović Ilvana, prof.  – stalni član

 

 

 

 

 

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

31.08.2017.

09:00

Latinski jezik (pismeni)

Dević Sabina, prof.

31.08.2017.

09:50

Historija

Hajrulahović Samir, prof.

31.08.2017.

10:15

Osnovi higijene i zdravstvene njege

Hadžić dr. Selma

31.08.2017.

10:45

Njega bolesnika

Hasanica Adela, dipl.med.sestra

31.08.2017.

12:00

Kultura religija

Mujić Bedrija, prof.

31.08.2017.

12:30

Propedeutika

Nuhbegović Faketa, prof.

04.09.2017.

9:40

Geografija

Kaljanac Sabina, prof.

04.09.2017.

11:30

Latinski jezik

(usmeni)

Dević Sabina, prof

 

 

III  RAZRED

Komisija: 1.  Bećirević Fatima, prof. - predsjednik

                 2.  Pleho Jasmina, dipl.med.sestra – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

05.09.2017.

10:45

Hemija

Pašalić Abela, prof.

05.09.2017.

11:30

Farmakologija

Ramović dr. Elvira

05.09.2017.

12:15

Patologija

Ramović dr. Elvira

05.09.2017.

13:00

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

05.09.2017.

13:45

Praktična nastava - MST

Salihović Senada, viša med.sestra

Pleho Jasmina,

dipl.med.sestra

06.09.2017.

12:15

Zarazne bolesti

Đikić dr. Jadranka

06.09.2017.

13:00

Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava

Redžepagić Ismail, prof.

06.09.2017.

13:15

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Jažić Amela

06.09.2017.

13:30

Kozmetologija

mr.ph. Jažić Amela

06.09.2017.

13:45

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

06.09.2017.

14:45

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

07.09.2017.

09:40

Kultura religija

Mujić Bedrija, prof.

07.09.2017.

11:00

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

07.09.2017.

12:00

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

07.09.2017.

13:00

Biologija

Lukić Dejana, prof.

07.09.2017.

14:00

Zdravstvena psihologija i etika

Jovanović-Halilović Mirjana

   

IV  RAZRED

Komisija: 1.   Bećirević Fatima, prof. - predsjednik

                 2.   Pleho Jasmina, dipl.med.sestra  – stalni član

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

08.09.2017.

10:30

Fizika (pismeni)

Šukalo Subha, prof.

08.09.2017.

11:30

Kultura religija

Mujić Bedrija, prof.

08.09.2017.

11:45

Vjeronauka

Išerić Amira, prof.

08.09.2017.

12:15

Ginekologija i akušerstvo

Đikić dr. Jadranka

08.09.2017.

13:00

Kozmetologija

mr.ph. Jažić Amela

08.09.2017.

13:15

Farmaceutska tehnologija

mr.ph. Jažić Amela

08.09.2017.

13:30

Farmaceutska tehnologija (praksa)

mr.ph. Jažić Amela

11.09.2017.

08:45

Pedijatrija

Đikić dr. Jadranka

11.09.2017.

09:40

Neuropsihijatrija

Mukača dr. Elvedina

11.09.2017.

10:45

Farmakologija

Ramović dr. Elvedina

11.09.2017.

11:00

Interne bolesti

Ramović dr. Elvedina

11.09.2017.

11:45

Mikrobiologija (praksa)

Ramović dr. Elvedina

11.09.2017.

12:00

Biologija

Lukić Dejana, prof.

11.09.2017.

13:10

Urgentna medicina

Kadrić dr. Azra

11.09.2017.

14:00

Klinička biohemija (praksa)

Kadrić dr. Azra

12.09.2017.

10:45

Hemija

Pašalić Abela, prof.

12.09.2017.

11:00

Epidemiologija

Ramović dr. Elvira

12.09.2017.

11:15

Epidemiologija (praksa)

Ramović dr. Elvira

12.09.2017.

12:30

Fizika (usmeni)

Šukalo Subha, prof.

12.09.2017.

13:00

Praktična nastava - MST

Dizdarević Elma, dipl.med.sestra,

Pleho Jasmina, dipl.med.sestra

 

 

MATURA

 

Komisija: 1. Bećirević Fatima, prof. -  predsjednik  

                 2. Pleho Jasmina, dipl.med.sestra -  stalni član 

 

DATUM

VRIJEME

PREDMET

ISPITIVAČ

13.09.2017.

09:45

Hirurgija

Smajlović dr. Sabina

13.09.2017.

10:15

Hematologija

ramović dr. Elvira

13.09.2017.

10:30

Patologija

Ramović dr. Elvira

13.09.2017.

10:45

Interne bolesti

Smajlović dr. Sabina

13.09.2017.

11:00

Socijalna medicina

Hadžić dr. Selma

13.09.2017.

11:15

Farmaceutska hemija

mr.ph. Jažić Amela

14.09.2017.

12:00

Bosanski jezik i književnost

Hrustemović Zahida, prof.

 

 

                                                                                          D I R E K T O R I C A

                                                                                               Kešo Sadina, prof.

 

Ažurirano Subota, 02 Septembar 2017 10:55
 
Baner
Baner
Baner

Šestoaprilska nagrada grada Sarajeva

Baner

Vremenske prilike

 
Sarajevo °C
  18.09.2018