J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
Profesori - nastavnici PDF Ispis E-mail
Srijeda, 30 Oktobar 2013 00:00
UPOSLENICI – PROFESORI 2017/2018.
 
R.br.
PREZIME I IME
PREDMET
1.
Hrustemović Zahida
Bosanski jezik i književnost
2.
Handžić Dijana
Bosanski jezik i književnost
3.
Ibišević Arijana
Bosanski jezik i književnost
4.
Čengić Jasmina
Bosanski jezik i književnost
5.
Knežević Miroslava
Bosanski jezik i književnost
6.
Skopak Vahidijana
Bosanski jezik i književnost
7.
Čengić Erna
Engleski jezik
8.
Hadžović Jasmina
Engleski jezik
9.
Bjelak Amra
Engleski jezik
10.
Selimović Hajrija
Njemački jezik
11.
Hadžić Hrustanović Asja
Njemački jezik
12.
Dević Sabina
Latinski jezik
13.
Pirija Nerma
Latinski jezik
14.
Hujić Suada
Tjelesni i zdravstveni odgoj
15.
Hajdarević Kemo
Tjelesni i zdravstveni odgoj
16.
Kurtović Vedad
Tjelesni i zdravstveni odgoj
17.
Hajrulahović Samir
Historija
18.
Redžepagić Ismail
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava
19.
Smiljanić Igor
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava
20.
Selmanović Neđajet
Sociologija
21.
Zukanović Nermin
Sociologija, Kultura religija
22.
Odobašić Dženana
Matematika, Fizika
23.
Brulić Šipilović Vildana
Matematika
24.
Mehanić Kapo Belma
Informatika
25.
Šadinlija Fatima
Informatika
26.
Pelto Mirnes
Fizika
27.
Glamočić Adnan
Fizika
28.
Mahmutović Sabaheta
Fizika
29.
Lukić Dejana
Biologija
30.
Jahić Džanela
Biologija
31.
Alić Naida
Biologija
32.
Banović Enisa
Hemija
33.
Pašalić Abela
Hemija
34.
Nuhbegović Faketa
Hemija,PN Propedeutika
35.
Omerčić Sabina
Hemija, PN Propedeutika,Analitička hemija – T i PN
36.
Ćatić Anela
Hemija, PN Propedeutika
37.
Kaljanac Sabina
Geografija
38.
Jovanović Halilović Mirjana
Zdravstvena psihologija i etika
39.
Muminović Kurić Jasenka
Zdravstvena psihologija i etika
40.
Išerić Amira
Vjeronauka
41.
Mujić Bedrija
Vjeronauka
42.
Ramović Elvira
Mikrobiologija i parazitologija
43.
Mukača Elvedina
Anatomija I fiziologija čovjeka, PN Mikrobiologija
44.
Đikić Jadranka
Anatomija I fiziologija čovjeka, Pedijatrija
45.
Smajlović Sabina
Interne bolesti, Hirurgija, Patologija
46.
Kadrić Azra
Urgentna medicina, Neuropsihijatrija, Dermatologija, PN Mikrobiologija
47.
Hadžić Selma
Osnovi higijene i zdravstvene njege, Higijena, Socijalna medicina, PN Osnovi higijene i zdravstvene njege, PN Higijena
48.
Ždralović Naida
Osnovi higijene i zdravstvene njege, Higijena, PN Higijena
49.
Kadribašić Ribana
Mikrobiologija i parazitologija, Zarazne bolesti, Medicina rada, Prva pomoć, Sanitarna tehnika, PN Histološka tehnika
50.
Kekić Alen
Ginekologija i akušerstvo, Histološka tehnika, PN Mikrobiologija
51.
Kržalić Fadila
Interne bolesti, Klinička biohemija, Hematologija, Epidemiologija
52.
Mujčić Amra
Osnovi higijene i zdravstvene njege, Higijena, PN Higijena
53.
Mahmutović Ibrahimović Amina
PN Sanitarna tehnika
54.
Jažić Amela
Farmaceutska hemija, Farmakologija, Farmakognozija
55.
Škrijelj Selvija
PN Farmaceutska tehnologija,              PN Industrijska tehnologija
56.
Mujezin Indira
Industrijska tehnologija, Farmaceutska tehnologija, PN Farmaceutska tehnologija,         
57.
Crnomerović Zilić Belma
Farmaceutska hemija, Kozmetologija, Toksikologija, PN Toksikologija
58.
Zukanović Ilvana
Bromatologija, PN Bromatologija
59.
Salihović Senada
BP Hirurgija
60.
Dizdarević Elma
PN Njega bolesnika
61.
Pleho Jasmina
BP Ginekologija i akušerstvo
62.
Hasanica Adela
PN Njega bolesnika
63.
Ćemo Naida
PN Njega bolesnika
64.
Beganović Mediha
BP Interne bolesti
65.
Spahić Ilda
PN Klinička biohemija, PN Hematologija, PN Epidemiologija
66.
Omerhodžić Sokolović Belma
BP Interne bolesti
67.
Dizdarević Altijana
BP Pedijatrija, BP Hirurgija ORL
68.
Borić Surana
BP Zarazne bolesti
69.
Grcić Lejla
BP Urgentna Medicina
70.
Fišek Aida
PN Osnovi higijene i zdravstvene njege
 
Baner
Baner