J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
Profesori - nastavnici PDF Ispis E-mail
Srijeda, 30 Oktobar 2013 00:00
UPOSLENICI – PROFESORI 2018/2019.
 
profesor
predmet
Hrustemović Zahida
Bosanski jezik i književnost (I i II razred)
Ibišević Arijana
Bosanski jezik i književnost (III razred)
Čengić Jasmina
Bosanski jezik i književnost (IV razred)
Handžić Dijana
Bosanski jezik i književnost ((II razred)
Skopak Vahidijana
Bosanski jezik i književnost (II, III, IV)
Čengić Erna
Engleski jezik (II, IV)
Hadžović Jasmina
Engleski jezik (I, III)
Bjelak Amra
Engleski jezik (III, IV)
Selimović Hajrija
Njemački jezik (I, III)
Bošnjić Tanja
Njemački jezik(II,IV)
Dević Sabina
Latinski jezik (I, II)
Pirija Nerma
Latinski jezik (I, II)
Hujić Suada
Tjelesni i zdr. odgoj (I, III)
Hajdarević Kemo
Tjelesni i zdr. odgoj (II, IV)
Kurtović Vedad
Tjelesni i zdr. odgoj (II, III)
Hajrulahović Samir
Historija (I, II)
Redžepagić Ismail
Demokratija (III)
Smiljanić Igor
Demokratija (III)
Selmanović Neđajet
Sociologija (IV)
Ušanović Sehija
Kultura religija (I,II,III,IV)
Kaljanac Sabina
Geografija (II)
Odobašić Dženana
Matematika (II), Fizika (IV)
Brulić Vildana
Matematika (I), Statistika (III)
Kapo Mehanić Belma
Informatika (I)
Šadinlija Fatima
Informatika (I)
Pelto Mirnes
Fizika (II, III)
Milidrag Suzana
Fizika (I, III, IV)
Lukić Dejana
Biologija (III, IV)
Alić Naida
Biologija (II, III, IV)
Jahić Džanela
Biologija (I, II)
Pašalić Abela
Hemija (I, III)
Ćatić Anela
Hemija (III), Propedeutika (I, II)
Omerčić Sabina
Hemija (II, III, IV)
Brdarić Fatima
Propedeutika (I, II), Analitička hemija (III)
Ramović Elvira
Mikrobiologija i parazitologija (II)
Đikić Jadranka
 Anatomija (I, II), Pedijatrija (IV)
Mukača Elvedina
Anatmija (II), Mikrobiologija PN (II)
Smajlović Sabina
Interne bolesti (III), Hirurgija (III), Patologija (III)
Kadrić Azra
Mikrobiologija PN (II), Urgentna medicina (IV), Dermatologija (III); Neuropsihijatrija (IV)
Ždralović Naida
Osnovi hijgijene (I), Osnovi higijene PN (I), Higijena (IV), Higijena PN (IV)
Hadžić Selma
Osnovi higijene (II), Osnovi higijene PN (II); Higijena (III), Higijena PN (III), Socijalna medicina (III)
Jažić Amela
Farmakologija (III, IV), Kozmetologija (III, IV), Farm. tehnologija (III; IV), Farm. hemija1 (III; IV), Farmakognozija (IV)
Zukanović Ilvana
Bromatologija (III), Bromatologija PN (III)
Jovanović-Halilović Mirjana
Zdravstvena psihologija i etika (III, IV )
Muminović-Kurić Jasenka
Zdravstvena psihologija i etika (III, IV )
Ćemo Naida
Njega bolesnika (I)
Grcić Lejla
Njega bolesnika (I, II)
Nikšić Jasmin
Njega bolesnika (II)
Dizdarević Elma
Urgentna medicina PN (IV)
Salihović Senada
Hirurgija PN (III)
Pleho Jasmina
Ginekologija i akušerstvo PN (IV)
Beganović Mediha
Interne bolesti PN (III)
Borić Surana
Zarazne bolesti PN (IV)
Omerhodžić-Sokolović Belma
Interne bolesti PN (IV)
Dizdarević Altijana
Hirurgija ORL PN(III), Pedijatrija PN (IV)
Kržalić Fadila
Klinička biohemija (III, IV), Ginekologija i akušerstvo (IV), Interne bolesti (IV), Hematologija (IV)
Kekić Alen
Mikrobiologija PN (III, IV), Histoiloška tehnika (IV), Epidemiologija (IV), Prva pomoć (III)
Kadribašić Ribana
Sanitarna tehnika (IV), Sanitarna tehnika PN (IV), Zarazne bolesti (III), Medicina rada (IV), Histološka tehnika PN (IV)
Škrijelj Selvija
Farmaceutska tehnologija PN (III, IV)
Mujezin Indira
Toksikologija (III), Toksikologija PN (III), Industrijska tehnologija (IV), Industrijska tehnologija PN (IV)
Spahić Ilda
Klinička biohemija PN (III; IV), epidemiologija PN (IV), Hematologija PN (IV)
Delić Ena
Analitička hemija PN (III)
Išerić Amira
Vjeronauka (I; IV)
Mujić Bedrija
Vjeronauka (II; III, IV)
 
Baner
Baner