J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
Psihološko-pedagoška služba PDF Ispis E-mail
Autor J.M.K.   

Uloga psihološko-pedagoške službe

Pedagozi i psiholozi na najstručniji način objašnjavaju kreiranje novih strateških i razvojnih procesa, ukazuju kako da se pojedini elementi vaspitno-obrazovnog procesa unaprijede, budu efikasniji, uključe u otklanjanje raznih dilema i nejasnoća, u svakodnevnim školskim aktivnostima.
Naša pedagoško-psihološka služba pruža programe učenja koji mogu pomoći učenicima u savladavanju gradiva, ali i unaprijediti metode koje učenici već posjeduju.
Pedagoško-psihološka služba u školi bavi se i profesionalnom orijentacijom već u trećem razredu. Na konsultacijama sa roditeljima i učenicima koji su u dilemi sta da upišu, pedagog i psiholog ih upoznaju sa programima koje nude visoko obrazovne institucije, a također, daju savjetodavnu pomoć prilikom izbora fakulteta. Pored pobrojanog naše djelovanje je i u sljedećim oblastima:
- odgojna djelatnost;
- rad sa učenicima;
- rad sa profesorima;
- rad sa roditeljima;
- profesionalna orijentacija;
- pedagoška dokumentacija;
- saradnja sa direktorom.

 

Pedagoško psihološku službu naše škole čine:

1 JOVANOVIĆ-HALILOVIĆ MIRJANA Psiholog
2 MUMINOVIĆ-KURIĆ JASENKA Psiholog
3 KNEŽEVIĆ MARIJA Pedagog
 

novi Medicus

Baner
Baner
Baner

Vremenske prilike

 
Sarajevo °C
  25.04.2019