J.U. Srednja medicinska škola Sarajevo

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
Raspored polaganja Maturskog ispita za redovne učenike PDF Ispis E-mail
Autor M.J.H.   
Petak, 20 Maj 2016 21:42

SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Dj.br.: 04-2-501/16

Datum: 20.05.2016. godine

 

 

RASPORED POLAGANJA MATURSKOG ISPITA

ZA REDOVNE UČENIKE U JUNSKOM ISPITNOM ROKU

ZA ŠKOLSKU  2015/2016. GODINU

 

A)   ODBRANA  MATURSKOG  RADA

 

Odjeljenje:  IVa

Komisija:

Predsjednik:

Dizdarević Elma

Član:

Muminović Kurić Jasenka

Učionica:

31

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Neuropsihijatrija

Jovović Sadiković Tamara

06.06.2016.

14,00 – 14,45

Interne bolesti

Smajlović Sabina

06.06.2016.

14,45 – 15,00

Patologija

Smajlović Sabina

06.06.2016.

15,00 – 15,15

Hirurgija

Smajlović Sabina

06.06.2016.

15,15 – 15,30

Ginekologija i akušerstvo

Kadribašić Ribana

06.06.2016.

15,30 – 16,15

Farmakologija

Kadribašić Ribana

06.06.2016.

16,15 – 17,00

Urgentna medicina

Ramović Elvira

07.06.2016.

14,00 – 14,45

Zarazne bolesti

Đikić Jadranka

07.06.2016.

14,45 – 15,15

Interne bolesti

Kržalić Fadila

08.06.2016.

14,00 – 15,00

Socijalna medicina

Hadžić Selma

08.06.2016.

15,00 – 16,00

Pedijatrija

Đikić Jadranka

08.06.2016.

16,00 -16,45

 

Odjeljenje:  IVb

Komisija:

Predsjednik:

Pleho Jasmina

Član:

Hadžović Jasmina

Učionica:

28

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Urgentna medicina

Ramović Elvira

06.06.2016.

14,00 – 14,45

Neuropsihijatrija

Jovović Sadiković Tamara

06.06.2016.

14,45 – 15,30

Interne bolesti

Smajlović Sabina

06.06.2016.

15,30 – 15,45

Patologija

Smajlović Sabina

06.06.2016.

15,45 – 16,00

Hirurgija

Smajlović Sabina

06.06.2016.

16,00 – 16,15

Ginekologija i akušerstvo

Kadribašić Ribana

07.06.2016.

14,00 – 14,45

Farmakologija

Kadribašić Ribana

07.06.2016.

14,45 – 15,30

Pedijatrija

Đikić Jadranka

07.06.2016.

15,30 – 16,15

Zarazne bolesti

Đikić Jadranka

08.06.2016.

14,00 – 15,00

Interne bolesti

Kržalić Fadila

08.06.2016.

15,00 – 16,00

Socijalna medicina

Hadžić Selma

08.06.2016.

16,00 – 17,00

 

 

 

Odjeljenje:  IVc

Komisija:

Predsjednik:

Omerhodžić Sokolović Belma

Član:

Kadrić Azra B.

Učionica:

27

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Ginekologija i akušerstvo

Kadribašić Ribana

06.06.2016.

14,00 – 14,45

Farmakologija

Kadribašić Ribana

06.06.2016.

14,45 – 15,30

Neuropsihijatrija

Jovović Sadiković Tamara

06.06.2016.

15,30 – 16,15

Interne bolesti

Smajlović Sabina

06.06.2016.

16,15 – 16,30

Patologija

Smajlović Sabina

06.06.2016.

16,30 – 16,45

Hirurgija

Smajlović Sabina

06.06.2016.

16,45 – 17,00

Zarazne bolesti

Đikić Jadranka

07.06.2016.

14,15 – 14,45

Urgentna medicina

Ramović Elvira

07.06.2016.

14,45 – 15,30

Socijalna medicina

Hadžić Selma

08.06.2016.

14,00 – 15,00

Pedijatrija

Đikić Jadranka

08.06.2016.

  15,00- 16,00

Interne bolesti

Kržalić Fadila

08.06.2016.

16,00 – 17,00

 

 

Odjeljenje:  IVd

Komisija:

Predsjednik:

Borić Surana

 

Član:

Dević Sabina

 

Učionica:

1

 

 

 

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Bromatologija

Zukanović Ilvana

06.06.2016.

14,00 – 14,45

Dermatologija

Ramović Elvira

06.06.2016.

14,45 – 15,15

Prva pomoć

Kadrić Azra

06.06.2016.

15,15 -15,30

Klinička biohemija

Kadrić Azra

06.06.2016.

15,30 – 16,00

Farmaceutska tehnologija

Zilić Belma

06.06.2016.

16,00 – 17,15

Kozmetologija

Kantardžić Elida

07.06.2016.

14,00 – 14,15

Farmaceutska tehnologija

Kantardžić Elida

07.06.2016.

14,15 – 14,45

Industrijska tehnologija

Škrijelj Selvija

07.06.2016.

15,15 -16,30

Farmakologija

Jovović Sadiković Tamara

08.06.2016.

14,00 – 14,30

Analitička hemija

Omerčić Sabina

08.06.2016.

14,30 – 15,15

Farmakognozija

Jažić Amela

08.06.2016.

15,15 – 15,30

Farmaceutska hemija

Jažić Amela

08.06.2016.

15,30 – 16,15

Kozmetologija

Jažić Amela

08.06.2016.

16,15 -16,45

           

 

 

Odjeljenje:  IVe

Komisija:

Predsjednik:

Lonić Naida

 

Član:

Jovanović Halilović Mirjana

 

Učionica:

2

 

 

 

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Prva pomoć

Kadrić Azra

06.06.2016.

14,00 – 14,15

Klinička biohemija

Kadrić Azra

06.06.2016.

14,15 – 14,45

Bromatologija

Zukanović Ilvana

06.06.2016.

14,45 – 15,15

Dermatologija

Ramović Elvira

06.06.2016.

15,15 – 15,45

Farmakognozija

Jažić Amela

06.06.2016.

15,45 – 16,00

Farmaceutska hemija

Jažić Amela

06.06.2016.

16,00 – 16,45

Kozmetologija

Jažić Amela

06.06.2016.

16,45 – 17,15

Industrijska tehnologija

Škrijelj Selvija

07.06.2016.

14,00 – 15,15

Farmaceutska tehnologija

Zilić Belma

07.06.2016.

15,15 -16,30

Analitička hemija

Omerčić Sabina

08.06.2016.

14,00 – 14,30

Farmakologija

Jovović Sadiković Tamara

08.06.2016.

14,30 – 15,00

Kozmetologija

Kantardžić Elida

08.06.2016.

15,00 – 15,30

Farmaceutska tehnologija

Kantardžić Elida

08.06.2016.

15,30 – 16,00

           

 

Odjeljenje:  IVf

Komisija:

Predsjednik:

Beganović Mediha

 

Član:

Glamočić Adnan

 

Učionica:

3

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Farmaceutska tehnologija

Zilić Belma

06.06.2016.

14,00 – 15,15

Bromatologija

Zukanović Ilvana

06.06.2016.

15,15 – 15,45

Dermatologija

Ramović Elvira

06.06.2016.

15,45 – 16,15

Prva pomoć

Kadrić Azra

06.06.2016.

16,15 – 16,30

Klinička biohemija

Kadrić Azra

06.06.2016.

16,30 – 17,00

Farmakognozija

Jažić Amela

07.06.2016.

14,00 – 14,15

Farmaceutska hemija

Jažić Amela

07.06.2016.

14,15 – 15,00

Kozmetologija

Jažić Amela

07.06.2016.

15,00 – 15,30

Kozmetologija

Kantardžić Elida

08.06.2016.

14,00 – 14,30

Farmaceutska tehnologija

Kantardžić Elida

08.06.2016.

14,30 – 15,00

Farmakologija

Jovović Sadiković Tamara

08.06.2016.

15,00 – 15,30

Analitička hemija

Omerčić Sabina

08.06.2016.

15,30 – 16,00

Industrijska tehnologija

Škrijelj Selvija

08.06.2016.

16,00 – 17,15

           

 

Odjeljenje:  IVg

Komisija:

Predsjednik:

Dizdarević Altijana

Član:

Bjelak Amra

Učionica:

4

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Analitička hemija

Omerčić Sabina

06.06.2016.

14,00 – 15,00

Mikrobiologija

Kržalić Fadila

06.06.2016.

15,00 – 15,45

Bromatologija

Zukanović Ilvana

06.06.2016.

15,45 – 16,30

Histološka tehnika

Smajlović Sabina

07.06.2016.

14,00 – 14,30

Patologija

Smajlović Sabina

07.06.2016.

14,30 – 15,00

Socijalna medicina

Hadžić Selma

07.06.2016.

15,00 – 16,00

Klinička biohemija

Kadrić Azra

08.06.2016.

  14,00 – 15,30

Hematologija

Jovović Sadiković Tamara

08.06.2016.

15,30 – 16,00

Mikrobiologija

Kadrić Azra

08.06.2016.

16,00 – 16,45

 

Odjeljenje:  IVh

Komisija:

Predsjednik:

Babić Maja

Član:

Handžić Dijana

Učionica:

32

 

Predmet

Ispitivač

Datum

Vrijeme

Epidemiologija

Kržalić Fadila

06.06.2016.

14,00 – 14,30

Mikrobiologija

Kržalić Fadila

06.06.2016.

14,30 – 15,00

Toksikologija

Kantardžić Elida

06.06.2016.

15,00 – 15,30

Socijalna medicina

Hadžić Selma

07.06.2016.

14,30 – 15,00

Bromatologija

Zukanović Ilvana

07.06.2016.

15,00 – 15,15

Sanitarna tehnika

Ramović Elvira

07.06.2016.

15,30 – 16,00

Higijena

Ždralović Naida

08.06.2016.

14,45 – 15,30

Prva pomoć

Kadrić Azra

08.06.2016.

15,30 – 16,00

Medicina rada

Jovović Sadiković Tamara

08.06.2016.

16,00 – 16,15

 

B)   PISMENI ISPIT IZ BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

 

Pismeni ispit  održat će se dana 09.06.2016. godine u 14,00 sati u istim učionicama u kojima se održala odbrana Maturskog rada.

 

Sastav komisija:

Odjeljenje

 

Predsjednik

Ispitivač

Član

IVa

Dizdarević Elma

Ibišević Arijana

Zukanović Nermin

IVb

Pleho Jasmina

Ibišević Arijana

Marić Snježana

IVc

Omerhodžić Sokolović Belma

Hrustemović Zahida

Kadrić Azra B.

IVd

Borić Surana

Handžić Dijana

Škrijelj Selvija

IVe

Lonić Naida

Handžić Dijana

Jažić Amela

IVf

Kurtović Vedad

Hrustemović Zahida

Crnomerović Zilić Belma

IVg

Spahić Ilda

Handžić Dijana

Bjelak Amra

IVh

Babić Maja

Handžić Dijana

Kadrić dr. Azra

 

 

  DIREKTORICA:

________________

Kacila dr. Sabina

Ažurirano Petak, 20 Maj 2016 21:45
 
Baner
Baner
Baner

Vremenske prilike

 
Sarajevo °C
  18.03.2019