Najnovije

Image

Kampanja "Trčim za inkluziju - Da niko ne bude izostavljen"

15.septembra održana je kampanja "Trčim za inkluziju - Da niko ne bude izostavljen" koja je organizovalo Udruženje „Život sa Down sindromom Federacije Bosne i Hercegovine“ u saradnji sa Udruženjem „Marathon“ Sarajevo.

Image

“DOBAR KOMŠIJA”

Samoinicijativno,  pojedini učenici Srednje medicinske škole u Sarajevu su iskazali želju da i tokom augusta,  kada nemaju nastavu,  nastave sa aktivnosti koje se realiziraju tokom cijele školske godine u sklopu PROJEKTA “DOBAR KOMŠIJA”, pogotovo što...

Image

O B A V J E Š T E NJ E za učenike

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO